अनुसूचित क्षेत्र

District  Pratapgarh  
Tehsil  Dhariyawad (According to Census -2011)
S. No. Name of Village Village Code No.       Total Population       S.T. Population % of S.T. Pop to Total Pop
1 Ambareti 107880 81 81 100
2 Aad 108015 4128 3970 96.17
3 Akya Khera 107992 617 533 86.39
4 Amba "A" 107907 161 160 99.38
5 Amba "B" 107908 228 222 97.37
6 Ambao 107969 999 981 98.2
7 Amlikhera 108019 2444 2371 97.01
8 Ant 108008 992 950 95.77
9 Antrol 107995 334 305 91.32
10 Arampura 107903 145 144 99.31
11 Arbara 107987 285 234 82.11
12 Bajpura 107981 1366 1217 89.09
13 Bamangamra 107953 387 386 99.74
14 Bawrikhera 108032 1168 1167 99.91
15 Bhaga Gaon 108043 213 213 100
16 Bhagadera 108021 760 615 80.92
17 Bhagton Ka Gurha 107930 294 277 94.22
18 Bhanawata 107898 1046 794 75.91
19 Bhandla 107944 2061 1535 74.48
20 Bharkhundi 107997 2144 2067 96.41
21 Bhatwara 107954 294 270 91.84
22 Bheema Gaon 107902 69 69 100
23 Bhojpur 107900 1452 1443 99.38
24 Bhoomniya 107943 1513 1383 91.41
25 Bhunga Bhat 107999 826 825 99.88
26 Bikroon 107924 549 349 63.57
27 Bildiya 107886 1535 1535 100
28 Bilka Bas 107937 1331 1251 93.99
29 Billikhera 107991 343 314 91.55
30 Boraj 107895 122 122 100
31 Borda 108016 1269 1227 96.69
32 Chandana Gaon 107927 695 695 100
33 Chari 107891 1854 1759 94.88
34 Chari (Gadwas) 107906 138 130 94.2
35 Charniya Kalikankar 107958 1076 851 79.09
36 Charpotiya 108004 1271 1262 99.29
37 Chauhanon Ka Khera 107929 487 127 26.08
38 Chayni 108003 168 165 98.21
39 Chinttauriya Khurd 107980 334 88 26.35
40 Chitoriya Kalan 107910 915 830 90.71
41 Chunpa 108035 423 419 99.05
42 Dabi Khera 107912 719 396 55.08
43 Damami Khera 107934 106 45 42.45
44 Dara Gaon 107961 674 663 98.37
45 Das Ka Guda 107913 1443 1328 92.03
46 Dataliya 107887 1319 1147 86.96
47 Deeppura 108036 271 271 100
48 Deola 107968 4244 4220 99.43
49 Deoliya 107945 7 0 0
50 Dholi Magri 108000 331 324 97.89
51 Dholiya 107911 392 376 95.92
52 Dolpura 108022 152 4 2.63
53 Eklingji Ka Semaliya 107978 420 365 86.9
54 Gadriya Was 107931 2593 95 3.66
55 Gadwas 107933 876 743 84.82
56 Gagri 107882 378 377 99.74
57 Ganga Gurha 107935 508 508 100
58 Garda 107922 2234 1658 74.22
59 Ghanera 108005 1063 983 92.47
60 Ghatela 108013 360 236 65.56
61 Gopal Pura 107974 462 455 98.48
62 Gothra 108031 2259 2019 89.38
63 Gurha 108006 1087 894 82.24
64 Hada Khera 107971 191 191 100
65 Hajari Gurha 108030 2702 2654 98.22
66 Hirawas 107947 1004 627 62.45
67 Hirawaton Ka Akya 107993 381 375 98.43
68 Jaglawada 108017 2289 2263 98.86
69 Jawahar Nagar 107932 534 446 83.52
70 Jaya Khera 107901 509 453 89
71 Jeewatalab 107896 900 879 97.67
72 Jelda 108042 292 225 77.05
73 Jhadoli 107960 1437 1392 96.87
74 Jharna 107883 224 218 97.32
75 Juna Boriya 108027 847 227 26.8
76 Kalyanpura 107914 803 536 66.75
77 Kaparwas 107970 63 55 87.3
78 Karmal Kalan 107942 1114 1082 97.13
79 Karmal Khurd 107982 648 469 72.38
80 Karseliya 107975 712 670 94.1
81 Keli 107888 362 362 100
82 Keshariyawad 107919 3217 2548 79.2
83 Kesharpura 107949 1786 1689 94.57
84 Kheri 108023 342 262 76.61
85 Khokhri Kalan 107893 695 646 92.95
86 Khokhri Khurd 107892 239 238 99.58
87 Khoonta 107984 4750 3238 68.17
88 Khora Vela 107998 500 500 100
89 Kotri 108025 858 626 72.96
90 Kumari 108029 1651 1649 99.88
91 Leekniya 108033 2142 2078 97.01
92 Limba Khera 107972 599 567 94.66
93 Limberwara 108007 518 475 91.7
94 Lodi Mandvi 107990 3694 2038 55.17
95 Lodiya 108020 1776 1731 97.47
96 Lohagarh 107965 3044 2842 93.36
97 Mahuri Khera 107967 379 379 100
98 Mahuri Khera 108040 438 432 98.63
99 Mana Gaon 107957 1063 773 72.72
100 Mand Kala 107941 1758 1749 99.49
101 Mandvi 107988 3272 2785 85.12
102 Mangrol 108024 676 557 82.4
103 Manpur 107994 3109 2789 89.71
104 Mau 107951 351 300 85.47
105 Miyala 108010 375 261 69.6
106 Mokhampura 108002 992 584 58.87
107 Mugana 108012 4944 1387 28.05
108 Mundkosiya 107936 423 335 79.2
109 Mundla 107905 551 549 99.64
110 Muniya 107915 1605 1496 93.21
111 Nada Phala 107973 261 149 57.09
112 Nagaliya Kalan 107940 491 490 99.8
113 Nagaliya Khurd 107939 47 36 76.6
114 Nal 107885 374 374 100
115 Nala 108041 273 82 30.04
116 Nalwa 107928 3446 3338 96.87
117 Nar 108018 1641 1471 89.64
118 Narsinghpura 107989 739 727 98.38
119 Narwali 107890 613 512 83.52
120 Natela 107985 1278 1076 84.19
121 Nathiya Khera 107926 333 333 100
122 Naya Boriya 108028 915 523 57.16
123 Padla Baori 107963 2362 2341 99.11
124 Padla Burjon Ka 107962 822 799 97.2
125 Pahara 107889 3858 3770 97.72
126 Pancha Gurha 107904 797 654 82.06
127 Parel 107956 1309 976 74.56
128 Parsola 108001 5540 1028 18.56
129 Parvariya Sag 107894 787 781 99.24
130 Payra 107917 724 698 96.41
131 Peepliya 108045 3010 2108 70.03
132 Raipur 107923 1218 1175 96.47
133 Ramnagar 107921 1793 1791 99.89
134 Raniya 108046 247 214 86.64
135 Rathoron Ka Khera 107986 588 525 89.29
136 Rathoron Ka Semaliya 107977 717 425 59.27
137 Rati Kankar 107881 1008 1004 99.6
138 Reenchhri 107948 43 2 4.65
139 Sagwariya 107976 303 248 81.85
140 Sakhi Khera 107950 458 438 95.63
141 Samaota 108014 225 194 86.22
142 Sata Kui 107899 483 473 97.93
143 Sathpur 107909 829 815 98.31
144 Sawala 107955 397 318 80.1
145 Sewanagar 108009 915 904 98.8
146 Shakarkand 108034 2628 2471 94.03
147 Shehpura 107946 703 608 86.49
148 Shivpuri 107920 2272 1913 84.2
149 Shri Gurha 107938 947 946 99.89
150 Sihar 108039 3654 3348 91.63
151 Soldeo 107897 671 657 97.91
152 Suraji Ka Khera 108026 729 513 70.37
153 Suyakhera 107925 110 110 100
154 Talapur 107964 405 405 100
155 Talaya Limri 107959 239 239 100
156 Tihawalon Ka Phala 108044 764 758 99.21
157 Udaibhanpura 107916 628 358 57.01
158 Ujar Khera 108038 930 909 97.74
159 Ultan 107996 938 935 99.68
160 Umarwaniya 107966 285 285 100
161 Undavela 107979 315 303 96.19
162 Vagatpura 108011 700 675 96.43
163 Vajon Ka Deeppura 108037 169 169 100
164 Vela 107918 538 537 99.81
165 Velvi 107884 719 699 97.22
166 Vijaniya 107983 1509 1469 97.35
167 Waliseema 107952 633 596 94.15
  Total (Rural)   178504 148765 83.34
168 Dhariawad (CT) 108047 11368 747 6.57
  Total (Urban)   11368 747 6.57
Grand(Total)     189872 149512 78.74
BACK

अंतिम अपडेट तिथि

Website last update: 10-11-2021 12:00:00

संपर्क करें

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.)

फोन: 0294 2428721-23

ईमेल: comm.tad@rajasthan.gov.in

वेबसाइट: www.tad.rajasthan.gov.in

नोडल अधिकारी

श्री गिरिराज कतीरिया, सिस्टम एनालिस्ट (सयुंक्त निदेशक) 

फोन नं.: 0294 2428722

ईमेल: ddit.tad@rajasthan.gov.in

 

 

 

Screen Reader Access

Sitemap

सम्बंधित लिंक